Prijsuitreiking SVO - MOI - Maarssen On Ice

Maarssen
On Ice
MOIlogo
MOIlogo
Ga naar de inhoud

Prijsuitreiking SVO - MOI

Evenementen
Italiaans restaurant Splendido stelt een dinerbon beschikbaar voor vier personen voor de publieksprijs.
ITV-De Vechtstreek zal van dit evenement een videoreportage produceren
i.o.v. Stichting Veilig Onderwijs
Maarssen On Ice - Stichting Veilig Onderwijs
Videopitch

P R I J S U I T R E I K I N G
Bij de laatste prijsuitreiking, januari 2019 bij Maarssen On Ice, van de wensboom benoemde Els Hendrikse, directeur Stichting Veilig Onderwijs, dat het invullen van de wenskaartjes steeds moeilijker is gegaan. Stichting Veilig Onderwijs is met Stichting Evenementen Stichtse Vecht (Maarssen On Ice) op zoek gegaan naar een andere uitdaging voor de scholen.

We hebben de volgende uitdaging/westrijd voor de groepen/klassen van de scholen in Stichtse Vecht die Maarssen On Ice bezoeken:
Het maken van een videopitch;

Lengte Video Pitch
  • minimaal  60 seconden
  • maximaal 90 seconden;

H e t   t h e m a   v a n   d e   v i d e o p i t c h  
i s
V E R B I N D E N

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 4 januari 2020 aanvang 15:00 uur. Wij hopen dat u met een delegatie van uw school aanwezig kunt zijn bij de prijsuitreiking in restaurant De Botte Schaats. De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door niemand minder dan Danny en Erna Temming.
Dan doen graag een oproep aan alle vloggers in Stichtse Vecht om aanwezig te zijn bij deze prijsuitreiking en iedereen in de wereld te laten meegenieten van deze prijsuitreiking en dat ook vloggers met hun vlogs iedereen verbinden...

Peter van Duijl
Coördinator Schoolschaatsen
Secretaris Stichting Veilig Onderwijs
MOI
MOI
Terug naar de inhoud