Welkom bij Maarssen On Ice - Maarssen On Ice

Maarssen
On Ice
MOIlogo
MOIlogo
Ga naar de inhoud

Maarssen On Ice gaat over

weer open.
De website van Maarssen On Ice is voor het grootste gedeelte afgesloten en kunt geen vragen meer stellen via de e-mail. Op 15 september 2019 zal de website weer worden opengesteld en worden gevuld met informatie.

Openingstijden
Parkeren
Evenementen
Kinderfeest
Bedrijfsuitje
Schaatslessen
Huisregels
Entreeprijzen
MOI
MOI
Terug naar de inhoud