Contact met Maarssen On Ice - Maarssen On Ice

Ga naar de inhoud

Contact met Maarssen On Ice

Vragen kunt u vanaf  zondag 28 oktober 2018 weer stellen via het
onderstaande e-formulier.
Ben je jonger dan 12 jaar vraag dan aan je ouders of ze mee willen kijken bij het invullen van het onderstaande E-formulier.


Tip


Wat is uw vraag, opmerking, aanbeveling of suggestie?


Disclaimer
Stichting Evenementen Stichtse Vecht (SESV) en Maarssen On Ice (MOI), verder te noemen ‘de organisatie’, heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website en geeft 99,9% garantie betreffende onder meer de volledigheid en actualiteit van de inhoud van deze website. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het (verkeerd) gebruik van informatie van deze website. In geen enkel geval zal de organisatie aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site. Verwijzingen of hyperlinks naar de andere websites die niet het eigendom zijn van de organisatie, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website.
De gelinkte websites hebben (mogelijk) hun eigen Disclaimer en/of Proclaimer. Om verder neutraliteit te behouden zetten wij verder geen verwijzingen of hyperlinks in naar andere partijen dan alleen van actieve sponsors. Het verzoek om uw link te plaatsen zal door de organisatie niet worden gehonoreerd. De informatie zoals foto’s en het logo van de organisatie die op deze site staan mogen niet vrij verspreid worden zonder toestemming van de organisatie.
Videomateriaal welke op de website staan, en/of doorgelinkt naar Youtube behoren de rechten toe aan Stichting Fractal Productions (©2010-2017SFP) en partner ITV-De Vechtstreek (©2013-2017ITV-De Vechtstreek). Alle vormen van gebruik of uitgave zijn niet toegestaan zonder de organisatie(s) daar schriftelijke toestemming heeft gegeven en vooraf wordt geïnformeerd op welke wijze de informatie wordt gebruikt. Brieven en E-mail berichten die door de organisatie worden ontvangen zullen in vertrouwen behandeld worden. Brieven en E-mailberichten zonder afzender worden gelezen en daarna gearchiveerd zonder dat het onderzocht wordt op waarheidsbevinding. Brieven en E-mail berichten worden niet op de website geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. De publicaties op deze website worden in overleg met de schrijver voorzien van naam en/of E-mailadres of dat het anoniem wordt geplaatst.
©2017SESV ©2017MOI
Terug naar de inhoud